آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eldar of Valinor

آرشیو برچسب: Eldar of Valinor

الدار والینور (الف‌های سرزمین‌‌‌های نامیرایان)

نام الدار در اصل به همه ی الف‌ها تعلق داشت، اما این نام بعدها به صورت اختصاصی برای آن دسته از الف‌هایی که از آب های بیداری خارج شدند تا با سفری طولانی به غرب برای سکونت با والار همراه شوند، به کار برده شد. به طور قطع همۀ الدار نتوانستند سفرشان را کامل کنند: بسیاری -به خصوص تله‌ری- از ...

ادامه مطلب »