آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eastmarch of the Shire

آرشیو برچسب: Eastmarch of the Shire

سرحد شرقی شرقی شایر (منطقه‌ای به نام باک‌لند)

عهد: تاسیس در ۲۳۴۰ دوران سوم موقعیت: شرق شایر، در سرتاسر عرض رودخانه برندی‌‌‌واین خاستگاه: تاسیس شده به وسیله گورهنداد اُلدباک (بعداً برندی‌‌‌باک) نژاد: هابیت‌‌‌ها فرهنگ: باک‌لندی خاندان: حاکم توسط برندی‌‌‌باک‌‌‌ها سکونتگاه: باکلبری، کریک هالوو، نیوبری، استندِلف مهم‌‌‌ترین قله: باک ‌‌‌هیل معنی: «East March» به معنی «مرز شرقی» می باشد. نام‌‌‌های دیگر: باک‌لند سرزمینی مابین رودخانۀ برندی‌‌‌واین و جنگل قدیمی ...

ادامه مطلب »