آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - سرحد شرقی شرقی شایر (منطقه‌ای به نام باک‌لند)

سرحد شرقی شرقی شایر (منطقه‌ای به نام باک‌لند)

عهد: تاسیس در ۲۳۴۰ دوران سوم

موقعیت: شرق شایر، در سرتاسر عرض رودخانه برندی‌‌‌واین

خاستگاه: تاسیس شده به وسیله گورهنداد اُلدباک (بعداً برندی‌‌‌باک)

نژاد: هابیت‌‌‌ها

فرهنگ: باک‌لندی

خاندان: حاکم توسط برندی‌‌‌باک‌‌‌ها

سکونتگاه: باکلبری، کریک هالوو، نیوبری، استندِلف

مهم‌‌‌ترین قله: باک ‌‌‌هیل

معنی: «East March» به معنی «مرز شرقی» می باشد.

نام‌‌‌های دیگر: باک‌لند

سرزمینی مابین رودخانۀ برندی‌‌‌واین و جنگل قدیمی که عموماً به عنوان باک‌لند شناخته می‌شد. این منطقه به سمت شرق آنسوی رودخانه امتداد یافته است. این منطقه در اصل بخشی از سکونتگاه هابیت‌ها و شایر نبوده است. منطقۀ شرقی شایر دقیقاً در سال ۲۳۴۰ دوران سوم بود که بخشی از شایر شد (هفتصد سال پس از بنیان‌‌‌گذاری شایر) پس از آنکه «تاین گورهنداد اولدباک» این منطقه را برای سکونت برگزید. در آن زمان گورهنداد اولدباک ملقب به نامی جدید شد، «برندی‌باک» به نشانۀ گذر از رودخانۀ برندی‌‌‌واین و بنیان نهادن باک‌لند. بنابراین سرزمین‌‌‌های سرتاسر این رودخانه، ایست مارچ به معنای مرز شرقی شایر نام گرفتند و افرادی که در آنجا سکونت می‌‌‌کردند به عنوان باک‌لندی شناخته می‌شدند.

برای اطلاعات بیشتر درباره مرزهای شرقی شایر به تاریخ آن رجوع کنید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...