آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Easterlings

آرشیو برچسب: Easterlings

شرقی‌‌‌ها (انسان‌های نامتمدن شرق)

زمان: نخستین پیشینه در سال‌‌‌های پس از جنگ داگور براگولاخ در سال ۴۵۵ دوره نخست. نژاد: انسان دسته بندی: مردمان تاریکی فرهنگ: متعدد دیگر نام‌‌‌ها: مردمان تاریکی، مردم رون نامی عام برای نژاد انسان‌هایی از شرقِ ناشناختۀ سرزمین میانه که دشمن همیشگی مردمان آزاد بودند، از خیانت اولفانگ سیاه در نبرد نیرنایت آرنویدیاد در دوران نخست، تا حملات پی در ...

ادامه مطلب »