آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: East Dales

آرشیو برچسب: East Dales

دره‌های شرقی (گودی‌‌‌های شرقی ادوراس)

دره‌ها و گودی‌‌‌های کوهستان سفید که به دشت‌‌‌های روهان منتهی ‌می‌شود، ولی فقط آنهایی که در شرق ادوراس قرار دارند. دره‌‌‌های شرقی (با نام فولد شرقی شناخته ‌می‌شود) دقیقا میان فولد و فن‌مارخ قرار می‌گیرد، سرزمینی کشیده و ناهموار به درازای تقریبی شصت مایل. جادۀ بزرگ غربی به گوندور در امتداد لبۀ شمالی کوهستان سفید از این دره‌‌‌های شرقی می‌گذرد.

ادامه مطلب »