آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eärrámë

آرشیو برچسب: Eärrámë

ائاررامه (کشتی غرب‌‌‌نورد تور)

کشتی بزرگ سازه‌‌‌ای بود که توسط تور در کهن‌‌‌سالی ساخته شد. با آن از بندرگاه‌‌‌های سیریون از طریق دریای بزرگ به غرب سفر کرد و ایدریل، همسرش، او را همراهی نمود. نه تور و نه ایدریل دیگر در سرزمین میانه دیده نشدند ولی گفته ‌می‌شود که تور به عنوان یکی از نخست‌‌‌زادگان در آمان پذیرفته شد، سرنوشتی که برای هیچ ...

ادامه مطلب »