آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ائاررامه (کشتی غرب‌‌‌نورد تور)

ائاررامه (کشتی غرب‌‌‌نورد تور)

کشتی بزرگ سازه‌‌‌ای بود که توسط تور در کهن‌‌‌سالی ساخته شد. با آن از بندرگاه‌‌‌های سیریون از طریق دریای بزرگ به غرب سفر کرد و ایدریل، همسرش، او را همراهی نمود. نه تور و نه ایدریل دیگر در سرزمین میانه دیده نشدند ولی گفته ‌می‌شود که تور به عنوان یکی از نخست‌‌‌زادگان در آمان پذیرفته شد، سرنوشتی که برای هیچ انسان دیگری تکرار نشد.

نام ائاررامه به معنای «دریا-بال» است؛ ترکیبی نادر از واژه‌‌‌ها که به وسیلۀ ریشه‌‌‌‌‌‌های ادبی آن توضیح داده ‌می‌شود. در شکل اصلی داستان تور، نامی که او به کشتی‌‌‌اش داده بود، آلکارامه بود به معنای «قو-بال»؛ که به ائارامه (عقاب-بال) اشاره دارد و قبل از استناد مستقیم به پرندگان با آمدن شکل نهایی آن، یعنی ائاررامه، از یاد رفت. این تغییرات در دومین کتاب داستان‌‌‌های ناتمام (بخش دوم تاریخ سرزمین میانه) توضیح داده ‌می‌شود که حقیقتی در مورد ظاهر آن را نیز آشکار می‌کند، این که بادبان های بنفش داشته است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...