آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dwarves of the Blue Mountains

آرشیو برچسب: Dwarves of the Blue Mountains

دورف‌های کوهستان آبی (آهنگران ارد لویین)

هنگامی که مورگوت در ماندوس اسیر بود و سرزمین میانه هنوز زیر نور ستارگان قرار داشت اولین دورف‌ها از کوهستان آبی که بله‌ریاند را در احاطه داشت به غرب آمدند. خاستگاه این دورف‌ها مشخص نیست ولی ظاهراً از دو پدر نژاد خویش، که آئوله، خالق ایشان، زیر کوهستان نهاده بود نشأت گرفته‌اند. این دو نیا، دو قوم را به وجود ...

ادامه مطلب »