آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dwarf-tongue

آرشیو برچسب: Dwarf-tongue

زبان دورفی (زبان پنهانی دورف‌ها)

زبان دورف‌ها که معمولاً دورفی خوانده می‌شود و خود دورف‌ها آن را خوزدول می‌خوانند. بیشتر جزئیات زبان مذکور برای دیگران نامعلوم است زیرا دورف‌ها دانش زبان خود را به شکل یکی از مخفی‌ترین رازهای نژاد خود حفظ می‌کردند. واژگان و کلمات آن تقریباً به طول کامل نهان مانده‌اند جز چند استثنای اسم مکان و کتیبه و نیز شعار معروف دورفی ...

ادامه مطلب »