آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dwaling

آرشیو برچسب: Dwaling

دوالینگ (مسکن شمالی شایر)

دهکده یا شهری در مناطق شمالی شایر که حتی از بروکن‌بورز یا اسکاری نیز بالاتر بود. چون هیچ‌کجا به صراحت در نقشه نیامده، مشکل بتوان مکان آن را با قاطعیت مشخص کرد ولی ظاهراً در شمالی‌ترین مرزهای شمالی فاردینگ شرقی شایر قرار دارد. نام «دوالینگ» به این موضوع اشاره دارد که مکان مذکور، در اصل توسط هابیتی با اسم مستعار ...

ادامه مطلب »