آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دوالینگ (مسکن شمالی شایر)

دوالینگ (مسکن شمالی شایر)

دهکده یا شهری در مناطق شمالی شایر که حتی از بروکن‌بورز یا اسکاری نیز بالاتر بود. چون هیچ‌کجا به صراحت در نقشه نیامده، مشکل بتوان مکان آن را با قاطعیت مشخص کرد ولی ظاهراً در شمالی‌ترین مرزهای شمالی فاردینگ شرقی شایر قرار دارد. نام «دوالینگ» به این موضوع اشاره دارد که مکان مذکور، در اصل توسط هابیتی با اسم مستعار دوال (Dwale)، به معنی «خنگ» یا «احمق» بنا نهاده شده.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...