آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Durin’s Day

آرشیو برچسب: Durin’s Day

روز دورین (جشن دورفی سال نو)

«اولین روز سال جدید دورف‌ها…فقط می‌دانیم که روز اول آخرین ماه پاییز در آستانه‌ی زمستان است.» نقل قول از تورین سپربلوط، هابیت، فصل سه، استراحتی کوتاه اولین روز سال دورفی را مطابق آخرین ماه نوی پاییز محاسبه می‌کردند. یعنی ماه نویی که بین دو هفته از ششم اکتبر امروزی رخ می‌داد. ولی در هر سال جدید، روز دورین نبود. تورین ...

ادامه مطلب »