آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Durin VII

آرشیو برچسب: Durin VII

دورین هفتم (آخرین نواده‌ی دورین که نام وی را بر خود داشت)

آخرین دورین، از شمار هفت دورین که یک بار در ضمیمه‌ی الف ارباب حلقه‌ها به وی اشاره شده که از نوادگان تورین سوم است ولی تاریخ مشخصی ندارد. به همین دلیل، جز حقیقت وجود وی، تقریباً هیچ از او نمی‌دانیم. ولی در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه (مردم سرزمین میانه) به شواهد ضمیمه‌ی الف و دسترسی داریم و اندکی بیشتر ...

ادامه مطلب »