آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dúnhere

آرشیو برچسب: Dúnhere

دون‌هر (ارباب هارودیل)

برادرزاده‌ی ارکن‌براند از فولد غربی، که به نوبه‌ی خود فرمانده‌ی شجاعی بود. دون‌هر، ارباب دره‌ی هارودیل در کوهستان سفید بود و از همین‌جا، نیروهای باقیمانده‌ی روهان را در نبرد شاخ‌آواز گرد آورد و به غرب تاخت. چند روز قبل از آن، در دومین نبرد گدارهای آیزن جنگیده بود و پس از آن نیز همراه تئودن در نبرد پله‌نور تاخت و ...

ادامه مطلب »