آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دون‌هر (ارباب هارودیل)

دون‌هر (ارباب هارودیل)

برادرزاده‌ی ارکن‌براند از فولد غربی، که به نوبه‌ی خود فرمانده‌ی شجاعی بود. دون‌هر، ارباب دره‌ی هارودیل در کوهستان سفید بود و از همین‌جا، نیروهای باقیمانده‌ی روهان را در نبرد شاخ‌آواز گرد آورد و به غرب تاخت. چند روز قبل از آن، در دومین نبرد گدارهای آیزن جنگیده بود و پس از آن نیز همراه تئودن در نبرد پله‌نور تاخت و به ملاقات مرگ شتافت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...