آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Doriath

آرشیو برچسب: Doriath

دوریات (پادشاهی پنهانی تینگول)

جنگل عظیم پادشاهی الو تینگول، بزرگ‌ترین قلمرو میان قلمروهای سیندار در بله‌ریاند بود. دوریات دو بخش داشت و رود ازگالدویین آن‌ها را از هم جدا می‌کرد: بخش کوچک‌تر، بخش شمال غربی جنگل نلدورت بود و بخش بزرگ‌تر، جنگل جنوبی رجیون. جنگل‌های مذکور و بیشه‌ی کوچک بلوطی که بر ساحل غربی سیریون بود و نیوریم نام داشت در احاطه‌ی کمربند ملیان ...

ادامه مطلب »