آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dor-nu-Fauglith

آرشیو برچسب: Dor-nu-Fauglith

دور-نو-فائگلیت (سرزمین بیابانی شمال بله‌ریاند)

«{فین‌گولفین}به سان بادی که در بیابان بوزد از دور-نو-فائگلیت گذشت و هر آن‌که یورش وی را شاهد بود، حیران گریخت…» کوئنتا سیلماریلیون ۱۸، در باب ویرانی بله‌ریاند و سقوط فین‌گولفین نامی که می‌توان آن را به «سرزمین زیر خاکستر » ‘Land under Choking Ash’ ترجمه کرد، ظاهراً به همان منطقه‌ای اشاره می‌کند که معمولاً به آن آنفائوگلیت می‌گویند. بیابان سوخته‌ای ...

ادامه مطلب »