آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دور-نو-فائگلیت (سرزمین بیابانی شمال بله‌ریاند)

دور-نو-فائگلیت (سرزمین بیابانی شمال بله‌ریاند)

«{فین‌گولفین}به سان بادی که در بیابان بوزد از دور-نو-فائگلیت گذشت و هر آن‌که یورش وی را شاهد بود، حیران گریخت…»

کوئنتا سیلماریلیون ۱۸، در باب ویرانی بله‌ریاند و سقوط فین‌گولفین

نامی که می‌توان آن را به «سرزمین زیر خاکستر » ‘Land under Choking Ash’ ترجمه کرد، ظاهراً به همان منطقه‌ای اشاره می‌کند که معمولاً به آن آنفائوگلیت می‌گویند. بیابان سوخته‌ای که بین حصار شمالی بله‌ریاند و دژ مورگوت در آنگباند قرار داشت و ماحصل شعله‌های داگور براگولاخ بود. پیش از آن نبرد ویران‌گر، پهنه‌ی گسترده‌ی سبزی بود به نام آرد-گالن ولی پس از آن که مورگوت آتش خود را رها کرد جز بیابانی عریان، پر از غبار و خاکستر هیچ نبود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...