آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dor-Cúarthol

آرشیو برچسب: Dor-Cúarthol

دور-کوآرتول (سرزمین کمان و خود)

در دوریات، تورین تورامبار و به‌لگ کمان‌گیر دوستان و هم‌رزمان بزرگی بودند. تورین، با اشتباهی فاجعه‌آمیز باعث مرگ یکی از درباریان شاه تینگول گشت و از سرزمینی که در آن رشد کرده بود گریخت. پس از ماجراهای بسیار در بیابان، به گروه یاغیانی پیوست که در نهایت تپه‌ای را که به نام آمون رود معروف بود اشغال کردند. تپه‌ی مذکور، ...

ادامه مطلب »