خانه - آرشیو برچسب: Doors of Felagund

آرشیو برچسب: Doors of Felagund

درهای فلاگوند (دروازه‌ی نارگوتروند)

درهای محافظ ورودی نارگوتروند که سازنده‌اشان، فینرود فیلاگوند آن‌ها را در فراز کرد. درها را در رخ صخره‌ای بالای رود ناروگ ساخته بودند و تنها می‌شد از طریق مسیری باریک بر صورت صخره به آن رسید. بدین ترتیب، نارگوتروند از جانب حمله‌ی دشمن در امان بود.

پس از مرگ فلاگوند، تورین برای زندگی به نارگوتروند آمد و شاه اورودرت را تشویق کرد تا سیاست پنهان‌کاری خویش را تغییر داده و پل بزرگی مقابل درهای فلاگوند بسازد تا ارتش‌ها بتوانند راحت‌تر به ناروگ دسترسی داشته باشند. این تصمیم، اشتباهی مهلک بود زیرا برای نیروهای مورگوت راهی باز کرد تا به درها نزدیک شوند. پس از نبرد توم‌هالاد، گلائرونگِ اژدها، مقابل درهای فلاگوند آمد و درها را از بین برد تا اُرک‌ها بتوانند ارگی را که زمانی در اوج قدرت بود غارت کنند.