خانه - آرشیو برچسب: Doors of Durin

آرشیو برچسب: Doors of Durin

درهای دورین (دروازه‌ی غربی موریا)

درهایی تحت افسون که از ورودی غربی خزد-دوم مراقب می‌کردند. ناروی در دوره‌ی دوم درها را ساخته و خود کله‌بریم‌بور علایم روی درها را با ایتیلدین نوشته بود. دروازه معمولاً در دوره‌های دوستی میان خزد-دوم و مردم کله‌بریم‌بور در اره‌گیون به سمت غرب باز بود. وقتی دروازه‌ها بسته می‌شد فرد می‌توانست با گفتن تنها یه کلام «ملون» که در زبان الفی به معنای دوست است درها را باز کند.