خانه - آرشیو برچسب: Dimrill Dale

آرشیو برچسب: Dimrill Dale

دیم‌ریل دیل (دره‌ی ناندوهیریون)

نامی که در زبان مشترک به دره‌ی شرق خزد دوم داده و الف‌ها آن را ناندوهیریون می‌خواندند و دورف‌ها ازانول‌بیزار.