آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dark King

آرشیو برچسب: Dark King

شاه تاریک (قدرت شمالی)

عنوانی که به مورگوت دادند. عنوان مذکور به شکل خاص در میان انسان‌هایی کاربرد داشت که در پی مفری از تاریکی پشت سر به بله‌ریاند وارد شدند و ناگاه خداوندگار تاریکی را در آنگ‌باند، در حصر نولدور دیدند. برخی از آنان تردید کردند که آیا شاه تاریک هرگز وجود می‌داشت ولی بسیاری از انسان‌های تازه رسیده در نبرد علیه مورگوت ...

ادامه مطلب »