آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dark Door

آرشیو برچسب: Dark Door

در سیاه (ورودی به جاده‌های مردگان)

«راه بسته است…آنان که مرده‌اند راه را ساختند و مردگان پاسبان آنند، تا زمان آن فرا رسد. راه بسته است.» کلام نگهبان در سیاه، بازگشت شاه، جلد سوم، بسیج روهان در اعماق کوهستان سفید، زیر سایه‌ی قله‌ی دویموربرگ، جنگل تیره‌ای بود که به آن دیمولت می‌گفتند. در جنگل، دره‌ی عمیقی بود که به سمت ریشه‌ی کوهستان تسخیر شده می‌رفت. در ...

ادامه مطلب »