آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dáin I

آرشیو برچسب: Dáin I

داین اول (پادشاه آشفته‌ی مردم دورین)

پادشاه مردم دورین، پسر و وارث ناین دوم و جد تورین دوم سپربلوط و داین دوم پاآهنی. در جریان حکومتش، اژدهایان در سرزمین شمالی تکثیر شدند و به دورف‌ها هجوم بردند. خود داین توسط یکی از همین اژدهایان کشته شد و پسر بزرگش، ترور، به عنوان شاه مردم دورین در جای او نشست.

ادامه مطلب »