آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dagor Dagorath

آرشیو برچسب: Dagor Dagorath

داگور داگورات (آخرین نبرد)

نبرد نهایی که پیش‌گویی کرده‌اند میان نیروهای تاریکی و روشنی درخواهد گرفت آخرین نبرد نام دارد. نبردی که در آن مورگوت بازمی‌گردد و برای آخرین بار، به طور کامل شکست خواهد خورد. نکته: ۱-تمام ارجاعاتی که به خود داگور داگورات آمده به وقایع آمان و علی الخصوص والینور اشاره دارد. با این حال، از آن‌جا که آخرین نبرد به از ...

ادامه مطلب »