آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - داگور داگورات (آخرین نبرد)

داگور داگورات (آخرین نبرد)

نبرد نهایی که پیش‌گویی کرده‌اند میان نیروهای تاریکی و روشنی درخواهد گرفت آخرین نبرد نام دارد. نبردی که در آن مورگوت بازمی‌گردد و برای آخرین بار، به طور کامل شکست خواهد خورد.

نکته:

۱-تمام ارجاعاتی که به خود داگور داگورات آمده به وقایع آمان و علی الخصوص والینور اشاره دارد. با این حال، از آن‌جا که آخرین نبرد به از هم پاشیدن آردا در آخر الزمان مربوط است، تبعات چنین نبردی احتمالاً تمام بخش‌های دنیا را شامل خواهد شد.

۲-داگور واژه‌ی الفی است برای «نبرد». مثلاً داگورلاد، «نبرد دشت» است. داگورات، صرفاً شکل جمعی است که به معنای نبردهایی پرشمار خواهد بود. ترجمه‌ی مجازی ولی صحیح‌تر آن «نبردی برای پایان تمام نبردها» خواهد بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...