خانه - آرشیو برچسب: Daeron

آرشیو برچسب: Daeron

دایرون (استاد اعظم معرفت دوریات)

استاد اعظم و خنیاگر تینگول از دوریات که به دلیل تحول ریشه‌ای در کریت (رون) مشهور است.