آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Crown of Gondor

آرشیو برچسب: Crown of Gondor

تاج گوندور (تاج جواهرنشان پادشاهان گوندور)

تاج بالداری که با جواهرات آراسته شده و پادشاهان گوندور از آن به عنوان تاج استفاده می‌کردند. پس از کشته شدن ائارنور، آخرین پادشاه گوندور، تاج به مدت ۱۰۰۰ سال در خانۀ مردگان گذاشته شد، تا زمانی که در پایان دورۀ سوم، وارث برحق گوندور پای به صحنه گذاشت.

ادامه مطلب »