آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Crebain

آرشیو برچسب: Crebain

کره باین (کلاغ های سیاه جنوب کوهستان مه آلود)

پرندگان سیاه بزرگی از نژاد کلاغ که بومی سرزمین های جنوبی کوهستان مه آلود بودند.(دون لند در غرب و فنگورن در شرق) به نظر می رسد این پرندگان دارای سطحی از هوشمندی بودند و در دوران جنگ حلقه توسط سارومان به عنوان جاسوس به خدمت گرفته می شدند.

ادامه مطلب »