آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Counsellor of the North-kingdom

آرشیو برچسب: Counsellor of the North-kingdom

مشاور قلمروی شمالی (یکی از اعضای شورای سلطنتی آرنور)

از روزگاران نومه‌نور، در میان دونه‌داین رسم بود که پادشاه باید شورایی از مشاوران داشته باشد. در نومه‌نور، «شورای چوگان سلطنتی» اعضای خود را از قسمت‌‌‌های مختلف قلمرو انتخاب می‌کرد. آنچه که ما می‌دانیم آن است که رسمی مشابه از یک شورای سلطنتی در گوندور نیز جریان داشت. احتمالا همان قوانین حکومتی در قلمروی شمالی آرنور به کار گرفته می‌شد، ...

ادامه مطلب »