آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Council of the Sceptre

آرشیو برچسب: Council of the Sceptre

شورای چوگان سلطنتی (مشاورین پادشاه نومه نور)

نجیب زادگان و اشراف نومه نور که به همراه وارث پادشاه دور هم گرد می آمدند تا در مسائل مهم مملکتی به پادشاه مشورت دهند.

ادامه مطلب »