آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: City of the Kings

آرشیو برچسب: City of the Kings

شهر پادشاهان (عنوانی برای دو شهر)

“و آراگورن، شاه اله سار، آرون آندومیل را در شهر پادشاهان، در روز اول تابستان به زنی گرفت …” بازگشت پادشاه کتاب پنجم، کارگزار و شاه نامی که برای دو شهر سلطنتی دونه اداین در دوره های متفاوت تاریخی استفاده می شد. در اصل این نام به آرمنه لوس، پایتخت نومه نور، که تختگاه پادشاهان(و ملکه ها) این جزیره در طول ...

ادامه مطلب »