آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Citadel of the Stars

آرشیو برچسب: Citadel of the Stars

ارگ ستارگان (پایتخت باستانى گوندور)

شهر اوسگیلیات، در نخستین روزهای گوندور بر روی رودخانۀ آندوین ساخته شد. نامش برگرفته از گنبد ستارگان مشهورى است که به آن تعلق دارد. قسمت زیرین آن، سنگ بزرگ اوسگیلیات، پر قدرت‌‌‌ترین پلانتیرى سرزمین میانه را دربر داشت. همچنین شهرتش به خاطر داشتن پل سنگی بزرگی است که عرض آندوین را طی کرده و دو نیمۀ شهر را به هم ...

ادامه مطلب »