آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Chieftain of the North

آرشیو برچسب: Chieftain of the North

سرکرده شمال (رهبر دونه داین شمالی)

سلسله وارثان آرودوی آخرین پادشاه آرتاداین. از آرانارت فرزنند آرودوی تا آراگورن دوم که تاج و تخت گاندور را در اختیار گرفت، شانزده سرکرده شمال وجود داشتند.

ادامه مطلب »