آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ceorl

آرشیو برچسب: Ceorl

کئورل (سوار پیام رسان ارکنبراند)

پس از شکست در دومین نبرد گدارهای آیزن، ارکنبراند به همراه سواره نظامش به گودی هلم عقب نشست و کئورل را با پیغامی نزد ائومر فرستاد تا به او اخطار دهد. اما او شگفت زده به ارتش تئودن برخورد که برای دفاع از گدارها به سمت شمال در حرکت بودند. اخباری که کئورل حامل آن ها بود تئودن را واداشت ...

ادامه مطلب »