آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کئورل (سوار پیام رسان ارکنبراند)

کئورل (سوار پیام رسان ارکنبراند)

پس از شکست در دومین نبرد گدارهای آیزن، ارکنبراند به همراه سواره نظامش به گودی هلم عقب نشست و کئورل را با پیغامی نزد ائومر فرستاد تا به او اخطار دهد. اما او شگفت زده به ارتش تئودن برخورد که برای دفاع از گدارها به سمت شمال در حرکت بودند. اخباری که کئورل حامل آن ها بود تئودن را واداشت در استراتژی خود تجدید نظر کند و در عوض به ارکنبراند در گودی هلم ملحق شود که زمینه ساز نبرد بزرگ هورنبرگ شد.

مانند دیگر اهالی روهان، نام کئورل از انگلیسی قدیمی گرفته شده است. این نام به طبقه ای خاص در جامعه آنگولو – ساکسون اختصاص دارد که مر بوط پایین ترین طبقه مردم آزاد است. از لحاظ تاریخی معمولا این افراد سربازان حرفه ای نبودند و اگر پیشینه کئورل پیرو نامش باشد می توان فرض کرد که او کشاورز و یا پیشه وری بوده که برای رویارویی با تهدیدی که روهان متوجه آن بود؛ مجبور شده بود به خدمت نظامی درآید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...