آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Celos

آرشیو برچسب: Celos

رودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)

“نقره فام جاری می شود جویبار ها ازکلوس به اروئی در دشت های سبز لبه نین!” سخنان لگولاس، بازگشت شاه فصل ۹، آخرین رایزنی رودخانه ی کوچکی یا نهری که از کوه های سفید به سمت سرزمین های له به نین که جزئی از گوندور بودند؛ کمی در غرب میناس تریت سرازیر می شد. کلوس ریزابه ای بود که به ...

ادامه مطلب »