خانه - آرشیو برچسب: Celebrimbor

آرشیو برچسب: Celebrimbor

کله‌بریمبور (رهبر مردمان جواهرساز)

پسر کوروفین و نوه‌ی فئانور که رهبری الف‌های اره‌گیون را در دوران دوم به عهده داشت و نقش عمده‌ای در ساخت حلقه‌های قدرت ایفا کرد. او سه حلقه الفی را بدون اطلاع و مشارکت سائرون ساخت.

او بزرگترین جواهر ساز در دوران دوم و احتمالا پس از پدربزرگش فئانور، بزرگترین جواهر ساز تمام دوران است. او همچنین در ساخت دروازه غربی موریا به دورف ها کمک کرد. او در جریان حمله سائرون به اره گیون کشته شد.