آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Cardolan

آرشیو برچسب: Cardolan

کاردولان (جنوبی‌ترین قلمرو دونه‌داین شمالی)

نامی که به مناطق جنوبی آرنور مابین رودخانه های براندوین و گوآتلو اطلاق می‌شد. کاردولان سرزمین تقریبا مستطیل شکلی بود که از آمون سول به سمت جنوب تا سواحل دریای بزرگ امتداد داشت. قسمت‌های ساحلی آن با نام مین هیریات، سرزمین بین دو رود، شناخته می‌شد. به نظر می‌رسد نام کاردولان از پیش‌ترها در تاریخ آرنور استفاده می‌شده است؛ اما ...

ادامه مطلب »