آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Captivity of Melkor

آرشیو برچسب: Captivity of Melkor

بندی شدن ملکور (سه دوران آرامش در آمان)

اصطلاحی برای سه دوران آرامش در آمان که در آن ملکور توسط والار در والینور زندانی شده بود. پس از پایان سومین دوره اسارتش مانوه، ملکور را آزاد کرد ولی او به تاریکی بازگشت، دو درخت را نابود کرد و به همراه سیلماریل‌ها به دژش در شمال سرزمین میانه گریخت.

ادامه مطلب »