آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Captain of Despair

آرشیو برچسب: Captain of Despair

فرمانده ناامیدی (فرمانده سپاه سائرون در نبرد پله نور)

یکی از عناوین بیشماری که ارباب بی نام نزگول در آخرین نبردش، حمله به میناس تیریت، در پایان جنگ حلقه از آن استفاده می گرد.

ادامه مطلب »