آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Calmacil

آرشیو برچسب: Calmacil

کالماکیل (پدر رومنداکیل دوم)

برادرکوچکتر نارماکیل اول که پس از برادر بی فرزندش شاه گوندور شد. دوران سلطنت او کوتاه و نه چندان قابل توجه بود وتنها ۱۰ سال به طول انجامید. در واقع قدرت سلطنت در دست پسر سخت کوش او مینالکار، نائب السلطنه گوندور، بود که پس از مرگ پدرش با نام مشهور رومنداکیل دوم به تاج وتخت رسید.

ادامه مطلب »