آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Caliondo

آرشیو برچسب: Caliondo

کالیوندو (از اعقاب الروس تار-مینیاتور)

به عنوان نوه تار-آماندیل سومین پادشاه نومه نور، نسب کالیوندو به الروس می‌رسد. پدرش پسر دوم تار-آماندیل، ائارندور، بود و نسل کالیوندو از طریق پسرش مالانتور ادامه پیدا کرد. بر اساس قوانین نومه نور در آن زمان وقتی ششمین پادشاه، تار-آلداریون، فرزند پسری نداشت باید سلطنت به خاندان کالیوندو منتقل می‌شد هرچند قوانین تغییر کرد و دختر آلداریون، آنکالیمه، اجازه ...

ادامه مطلب »