آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Calimehtar

آرشیو برچسب: Calimehtar

کالیمختار (سیزدهمین پادشاه گوندور)

سیزدهمین پادشاه گوندور و فرزند نارماکیل دوم. عمده شهرتش به واسطه شکست در مقابل ارابه سواران در دشت داگورلد است. فرزندش اوندوهر جانشین او شد.

ادامه مطلب »