آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Calaquendi

آرشیو برچسب: Calaquendi

کالاکوئندی (الف‌های روشنایی)

نامی که به وانیار، نولدور و آن دسته از تله ری که در روزگار جوانی جهان به آمان سفر کردند و نور دو درخت والینور را دیده‌اند داده شده است. الو تینگول اهل دوریات نیز از شمار آنها محسوب می‌شود.

ادامه مطلب »