آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Boromir

آرشیو برچسب: Boromir

بورومیر (وارث جنگاور دنه تور دوم)

پسر ارشد دنه تور دوم، کارگزار گوندور، و برادر فارامیر که به عنوان یکی از یاران حلقه از ریوندل سفر خود را شروع کردند. او توسط اورک ها در بیشه های نزدیک «آمون هن» کشته شد. نکته: در فصل سوم جلد پنجم مجموعه تاریخ سرزمین میانه، معنای اسم برومیر اهل لادروس، «جواهر وفادار» معرفی شده. در ضمیمه ج بازگشت شاه ...

ادامه مطلب »