آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Boromir the Steward

آرشیو برچسب: Boromir the Steward

بورومیر (یازدهمین کارگزار حکمران گوندور)

بورومیر که با یاران حلقه سفر خود را آغاز کرد، اولین نجیب زادۀ گوندور نبود که این نام بر او نهاده شده است. پانصد سال قبل ازجنگ حلقه نیاکان او یعنی پسر دنه‌تور کارگزار پیش از او چنین نامی را داشته است. بورومیر ارباب حلقه‌ها نیز همانند بورومیر باستانی رزمنده‌ای قوی بود. زمانیکه پدرش بر گوندور حکمرانی می‌کرد، ابتدا نژاد ...

ادامه مطلب »