آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Beren 3

آرشیو برچسب: Beren 3

برن (کارگزاری که سارومان را در اورتانک مستقر کرد)

نوزدهمین کارگزار حکمران بر گوندور، پسر اگالموت، این نام با نیت از نام برن ارخامیون بر او نهاده شده بود. برن کارگزاری بود که کلید اورتانک را به سارومان واگذار کرد.

ادامه مطلب »