آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Belegorn

آرشیو برچسب: Belegorn

بله‌گورن (چهارمین کارگزار حکمران گوندور)

بله‌گورن چهارمین کارگزاری بود که بر گوندور حکمرانی کرد. او وارث هریون کارگزار بود و متعاقباً پسرش به نام هورین اول بجای او بر مسند حکمرانی تکیه زد. او مدت پنجاه و شش سال در آغاز هزاره سوم از دوران سوم در عهدی که به دوره آرامش فعال مشهور بود فرمانروایی کرد.

ادامه مطلب »